Begär ditt login

ÅTERLÄMNINGSTEST CARE BY VOLVO

För Volvo-handlare Sverige - testa och skicka in fordon Care by Volvo enligt regelverk Volvo Cars Sverige

Testa

Testa, eller importera från PDF, skick Care by Volvo-fordon vid återlämning

Skadekatalog Prislista

Volvo Cars Sverige prislista appliceras på fordonets anmärkningar

Skicka in

Skicka in testprotokoll med automatisk kontroll mot Volvo Cars Sveriges regelverk. Testprotokollet laddas sedan upp automatiskt till Volvo RCM och RMS